Ο στρατός της Ρωσίας έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ και η τεχνολογίας της αγγίζει την τελειότητα.

Δείτε όπλα νέας τεχνολογίας που θα αλλάξουν τις ισορροπίες.

Loading...