Κατάντια στις πιάτσες της Αθήνας-Κάνουν σ@ξ με 5 ευρώ για να επιβιώσουν!!!

Όλο και περισσότερες γυναίκες Ελληνίδες αλλά και άνδρες καταλήγουν τα...