ÓÕÍÔ ÔÕÐÏÕ ÔÇÓ ÐÑÙÔÏÂÏÕËÉÁÓ ÃÉÁ ÔÁ ÄÉÊÁÉÙÌÁÔÁ ÔÙÍ ÊÑÁÔÏÕÌÅÍÙÍ EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ

Δεν πρέπει να έχει ξαναπεί ποτέ κάνεις τέτοιο πράγμα!
Δρίτσας για Μόρια: Μια φορά στο εξάμηνο οι βιασμοί μικρών παιδιών

Δείτε το βίντεο από την τηλεόραση του ΣΚΑΙ

https://twitter.com/omadaalithias/status/1197434794700881920?s=19

Ακολουθήστε το Hellasnow στο twitter


Loading...