Ένα ενημερωτικό έγγραφο του Ευρωκοινοβουλίου, που διανεμήθηκε πριν από λίγες ημέρες σε ευρωβουλευτές, χωρίς να συνιστά επίσημη ενημέρωση της Ευρωβουλής, θέτει μέσα στις 12 σελίδες της έκτασής του ερωτήματα για πιθανά προβλήματα υγείας στους πληθυσμούς από την εφαρμογή της πέμπτης γενιάς τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών, ήτοι του 5G.

Στο έγγραφο αναφέρεται ότι ο στόχος της κάλυψης όλων των αστικών περιοχών με αδιάλειπτη ασύρματη επικοινωνία πέμπτης γενιάς μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη δημιουργία ενός πυκνού δικτύου κεραιών και ως εκ τούτου εγείρεται το ερώτημα εάν υπάρχει επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία από τις υψηλότερες συχνότητες.

Στην έκθεση σημειώνεται ότι, ενώ οι ερευνητές γενικά θεωρούν ότι τέτοια ραδιοκύματα δεν αποτελούν απειλή για τον πληθυσμό, ως σήμερα δεν έχουν μελετήσει τη συνεχή έκθεση που θα εισαγάγει η 5G. Μέρος της επιστημονικής κοινότητας μάλιστα θεωρεί ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα σχετικά με τις πιθανές αρνητικές βιολογικές επιδράσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, ιδίως σε ό,τι αφορά τη συχνότητα εμφάνισης ορισμένων σοβαρών ανθρώπινων ασθενειών. Στο έγγραφο υπογραμμίζεται η ανάγκη να συγκεντρωθούν ερευνητές από διαφορετικούς κλάδους, ειδικότερα από την ιατρική και τη φυσική ή τη μηχανική, προκειμένου να διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις του 5G στην ανθρώπινη υγεία.

  Μηδέν συνάλλαγμα στα τουρκικά θησαυροφυλάκια – Ο Ερντογάν σε απόγνωση ψάχνει δολλάρια

Αξίζει να σημειωθεί ότι -όπως επισημαίνεται στο έγγραφο- οι ισχύουσες σήμερα διατάξεις της Ε.Ε. σχετικά με την έκθεση σε ασύρματα σήματα είναι πλέον αρκετών ετών και συνεπώς δεν έχουν ληφθεί υπόψη τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του 5G.Loading...