Με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας, με διαδικασίες εξπρές και με κόστος 550 ευρώ.

Εν όψει των εκλογών η Κυβέρνηση φέρνει το σχετικό νομοσχέδιο για ψήφιση στην Βουλή με απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών.Μεταξύ άλλων, γίνεται πιο εύκολο το τεστ πολιτογραφήσεως, με τους υποψηφίους να καλούνται να απαντήσουν επιτυχώς σε 20 αντί για 30 ερωτήσεις που θα επιλέγονται ηλεκτρονικώς από μία δεξαμενή 300 ερωτήσεων (γλώσσα, γνώσεις γεωγραφίας, ιστορίας, πολιτικών θεσμών, πολιτικής πραγματικότητας).

  Τί εννοεί η Μπακογιάννη λέγοντας χρειαζόμαστε μία συνολική συμφωνία με την Τουρκία»;

Επί πλέον θεσμοθετείται ειδικό ενιαίο πανελλαδικώς διαγώνισμα για την γνώση της ελληνικής γλώσσας, έτσι ώστε όσοι κατόπιν εξετάσεων κρίνονται ότι κατέχουν γλωσσική επάρκεια να μην εξετάζονται στην γλώσσα από την Επιτροπή Πολιτογραφήσεως.Το δε κόστος για το παράβολο πολιτογραφήσεως μειώνεται από τα 700 σε 550 ευρώ.

Όσοι διατηρούν βιοτικούς δεσμούς στην Ελλάδα και απουσιάζουν μέχρι 18 μήνες, ή διαδικασία αναστέλλεται και επανεξετάζεται μια την εκ νέου εγκατάσταση στην χώρα για διάστημα ισόχρονο με την απουσία τους.

  Ελληνική σιωπή για τους πράκτορες της Άγκυρας

Πηγή : Ελεύθερη ΘράκηLoading...