Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκήρυξε διαγωνισμό για την προμήθεια έξι (6) νέων σκαφών για την κάλυψη αναγκών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή).

Συγκεκριμένα η προμήθεια αφορά σε δύο (2) παράκτια περιπολικά σκάφη μήκους άνω των 30 μέτρων, με προϋπολογισμό € 30 εκατομμυρίων, και τέσσερα (4) ταχύπλοα περιπολικά σκάφη μήκους 16-19,5 μέτρων με προϋπολογισμό € 10,4 εκατομμύρια.

Κριτήριο της επιλογής είναι η πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020. Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση προσφορών έχει οριστεί η 3η Ιουνίου του 2020. Τα δύο (2) περιπολικά μήκους 30 μέτρων θα πρέπει να έχουν παραδοθεί 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ενώ τα τέσσερα (4) περιπολικά μήκους 16-19,5 μέτρων θα πρέπει να έχουν παραδοθεί 18 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης αναφέρει το defencereview.grLoading...