Οι δημοσιογράφοι με τις «έξυπνες» ερωτήσεις κάνουν πως «δεν καταλαβαίνουν»… Κατευθύνουν μπροστά στα μάτια μας την Ελλάδα σε καθεστώς ομηρίας.Loading...