Καταργείται άρθρο του ποινικού κώδικα που προβλέπει ποινές στους διαπραγματευτές του ελληνικού κράτους με ξένους

Άγγελος Συρίγος: Καταργείται άρθρο του ποινικού κώδικα που προβλέπει ποινές στους διαπραγματευτές του ελληνικού κράτους με ξένους

Καταργεί η κυβέρνηση την διάταξη ότι όταν διαπραγματεύεται πληρεξούσιος του κράτους (πχ υπουργός, πρωθυπουργός) με άλλο κράτος και επιφέρει βλάβη στο κράτος με πρόθεση, καταδικάζεται με κακούργημα.

Καταργείται και δεν αντικαθίσταται.

Loading...