Μία συγκινητικὴ ταινία ὑπὲρ τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ.

Ἕνας μεσήλικας κύριος συναντιέται μὲ ἕναν νεαρὸ παραμονὲς Χριστουγέννων. Ὁ ἄγνωστος νεαρὸς τοῦ λέει ὅτι γνωρίζει τοὺς γονεῖς του καὶ ἔτσι τὸν γυρίζει πίσω στὸ χρόνο, εἰκοσιτέσσερα ὁλόκληρα χρόνια… Μία συγκινητικὴ ταινία ὑπὲρ τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ.Loading...