Κυριάκος: Θα έρθουν από την Νορβηγία να περάσουν τον χειμώνα στην Ελλάδα λόγω της στενά οριζόμενης, ποιότητας ζωής αλλά μετά θα τους πούμε να φύγουν για να εξισορροπήσουμε την κυκλικότητα…
Τι λέει;

Αυτά..Loading...