Αλλαγές έρχονται στη στρατιωτική θητεία με το ΓΕΣ να ανακοινώνει ότι από το 2020 θα αυξηθούν οι σειρές οπλιτών (ΕΣΣΟ) από 4 σε 6 παρουσιάζοντας τη νέα κατάτασξη σε ανακοίνωσή του.

Νέα διανομή στη κατάταξη των στρατεύσιμων φέρνει το ΓΕΣ με ανακοίνωσή του, όπου εξαγγέλλει αλλαγές.
Ειδικότερα, αντί για 4 ΕΣΣΟ (Εκπαιδευτικών Σειρών Στρατευσίμων Οπλιτών) θα πραγματοποιούνται πλέον 6 ΕΣΣΟ από το 2020.

Η νέα κατάταξη ορίζει:

Με την Α΄/ΕΣΣΟ τον μήνα Ιανουάριο

  Ώρα να ξυπνήσει η "ωραία κοιμωμένη" – Η Ελλάδα στο πάρα ένα

Με την Β΄/ΕΣΣΟ τον μήνα Μάρτιο

Με την Γ΄/ΕΣΣΟ τον μήνα Μάιο

Με την Δ΄/ΕΣΣΟ τον μήνα Ιούλιο

Με την Ε΄/ΕΣΣΟ τον μήνα Σεπτέμβριο

Με την ΣΤ΄/ΕΣΣΟ τον μήνα Νοέμβριο

Σχετικά με τον προγραμματισμό της κατάταξης, το ΓΕΣ ενημέρωσε τους ενδιαφερομένους ότι θα μπορούν να λάβουν επιπλέον πληροφορίες από τις ιστοσελίδες «www.stratologia.gr» και «www.army.gr» ή μέσω της επικοινωνίας με μία στρατολογική υπηρεσία.



Loading...