Browsing: Ηomo heidelbergensis

Τα «ίχνη του διαβόλου» —οι αρχαιότερες ανθρώπινες πατημασιές— έχουν ηλικία 345.000 ετών (με απόκλιση 6.000 ετών). Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει το…